Zadržování vody ve městě, pilotní projekt

Společnými silami s K2N LANDSCAPE a Lukášem Sochorem (CleverAnalyticsRealizace) jsme připravili jako tým TREES4CITY pilotní projekt hospodaření se srážkovou vodou v pražské ulici (v této chvíli vybrána ul Lužická) tak, aby voda neodtekla kanalizací, ale byla i nadále k dispozici stromům, výsadbě i klimatu ulice. Transpirací listů se obnoví malý vodní cyklus a odpařená voda se vrací vstříc prostředí a obyvatelům. Ročně můžeme zadržet stovky kubíků dešťové vody v jedné ulici díky technickému řešení podloží ulice. Výhody řešení budeme monitorovat už před zahájením rekonstrukce a i v průběhu, a to v reálném čase a s prezentací odborné i laické veřejnosti. Toto řešení pak chceme rozšiřovat s dalšími projekčními týmy do prostorů ulic českých měst. Chceme, aby s vodou, která ubývá, jsme co nejdříve začali hospodárně nakládat stejně, jako v zemích, kde se suchem už historicky umějí pracovat.


Projekt byl prezentován v rámci pražského inovačního maratonu NAKOPNI PRAHU pod záštitou primátora.

Video o projektu je možné shlédnout zde.

Akce: Zadržování vody ve městě, pilotní projekt
Objednatel: Praha (v rámci pražského inovačního maratonu)
Autor: Natália Polesňáková (K2N LANDSCAPE), Lukáš Sochor (CleverAnalytics), Kateřina Stará (K2N LANDSCAPE), Karel Veselý (in.Spira Group)
Spolupráce: Lumion
Odhadované náklady: dle úseku ulice
Stupeň: prověřovací projekt, kalkulace nákladů, model ukázky fungování