reference

Zahrada Strahov

Práce na zahradě Strahov byly prováděny v rámci renovace areálu bytového domu a navazovaly volně na prvorepublikové řešení. Slouží jako společné odpočinkové místo a částečně jako komunikační koridor k horní bráně. Celá komcepce se opírá o střídání různých biotopů - ve spodní části vodního. Zde se nacházely umělé skály z dob první republiky, které byly rozšířeny, částečně ozeleněny a byl na nich zprovozněn vodopád, napájející velké jezírko. Vodopád "pramení" ve střední části zahrady vedle cesty a zase mizí v tůňce, podtéká cestu a vyvěrá na vrcholcích skály, aby po krátké chvíli dopadl do jezírka. Horní část zahrady je biotopem lučním, rozčleněným opticky kulisami keřů a nepravidelnými skupinami bylinami (a v minimální míře stromy). Na zahradě je použita celá škála kompozičních principů, opírajících se částečně o prvorepublikovou koncepci a částečné o nové pojetí.

 

Název:  Zahrada Strahov (renovace areálu bytového domu)
Klient:  soukromá společnost
Projekt:  AMA invest s.r.o. (člen skupiny in.Spira Group)
Realizace:  AMA invest s.r.o.
Náklady:  2,4 mil Kč

 

 
 
 
člen skupiny in.Spira Group   copyright © 2011 - 2012   AMA invest s.r.o.